Portfolio > Commissions

Pond Hockey
Pond Hockey
oil on canvas
24" x 36"
2023